İletişim Formu

Sorumluluk ve Öz Denetim İle İlgili Kompozisyon Örneği

Bu yazımızda Sorumluluk ve Öz Denetim İle İlgili Kompozisyon Örneği hazırladık. Eminiz ki sizler daha iyisini yazarsınız. Bu yazı size fikir vermesi için hazırlanmıştır.

Kompozisyon Örneği

Sorumluluk ve öz denetim, kişinin kendisini geliştirmesi ve kişinin toplumsal uyumu açısından çok önemli iki değerdir. Bu değerler, bir kişinin hem kendisine kendisine hem de çevresine karşı taşıdığı sorumlulukları ifade eder. Aynı zamanda davranışlarını yönlendirme ve kontrol etme yetisi anlamına gelir.

Sorumluluk, bir kişinin almış olduğu kararların ya da yapmadığı davranışların sonuçlarından ve eylemlerinden kendisinin veya başkalarının etkilenebileceğinin bilincinde olmasıdır. Sorumluluk, yapılması gereken işleri zamanında ve uygun şekilde yapma, verilmiş olan bir söz varsa tutma, başkalarına karşı dürüst ve adaletli olma gibi davranışları içerir. Sorumluluklarını yerine getiren kişilere sorumluluk sahibi denir. Sorumluluk sahibi olmak, toplumsal uyum içinde yaşamanın ve başkalarıyla ilişkilerin temelini oluşturur. Her kişinin şahsi eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olması, toplumun daha sağlıklı ve dengeli bir yapıya sahip olmasına zemin hazırlar.

Özdenetim ise, bireyin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını otokontrol ile  dizginleme yeteneğidir. Öz denetim, kendini motive etme, hedeflere odaklanma, dürtü kontrolü, zaman yönetimi gibi bir çok beceriyi  barındırır. Özdenetim esasında bireyin kendi eylemleri üzerinde kendisinin kontrol sahibi olmasıyla alakalıdır. Bu durum ise  başarı, üretkenlik ve kişisel gelişim için oldukça önemlidir.

Sorumluluk ve öz denetim, birlikte çalıştığında bireyin yaşamındaki pek çok alanı etkiler. Mesela, okulda bir öğrencinin  sorumluluk sahibi olması, ödevlerini düzenli yapmasını, ders içinde aktif olmasını sağlar. Özdenetim ise öğrencinin belirlenen hedeflere ulaşma sürecinde motivasyonu ve odaklanmayı artırır.

Özetle ifade etmek gerekirse Bu iki değeri birlikte yürüttüğünüzde gerçek başarıyı yakalamak ve Erdemli bir insan olmak için önemli bir adım atmak mümkün olur.

Site İçerisinde bir çok konu ile alakalı kompozisyon örneği yer almaktadır.

Sevgi Değeri İle İlgili Kompozisyon Örneği 

0 Yorum