İletişim Formu

Bağımlılıkla İlgili Kompozisyon Örneği

Bağımlılıkla İlgili Kompozisyon Örneği

Bağımlılıkla İlgili Kompozisyon Örneği

Kişiyi maddi ve manevi olarak bağlayan her türlü şeye bağımlılık denir. Bu kompozisyonda ise bağımlılık İle İlgili kompozisyon örneği paylaşacağız.

SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI TOPLUM

Bağımlılık; kişileri hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz etkileyen maddelerin kullanılmasıdır. Bağımlı bireyler, kullandıkları maddelerden dolayı zarar gördüklerinin bilincinde olmalarına rağmen bu maddeleri kullanmaktan kolay kolay vazgeçemezler. Peki bağımlılığın hem bireye hem topluma ne gibi etkileri vardır?

Bağımlılık, bireyde hem fiziksel hem de psikolojik çok ağır tahribatlara yol açar. Bağımlı insanların bilinci susar, kullandıkları zararlı maddeler nedeniyle bir süre sonra çevreleriyle uyum yetenekleri azalır. Bağımlı insanlar, bir hücreye hapsolan mahkûmlar gibi yalnızlaşırlar. Bu psikolojik sorunların yanı sıra bağımlılığın fiziksel sonuçları da bir o kadar ağırdır. Uyuşturucu, alkol, sigara gibi zararlı maddeleri kullanan kişilerin iç organları zarar gördüğünden bu insanların ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yakalanma riskleri çok yüksektir. Üstelik bağımlılığın ortaya koyduğu tahribatlardan sadece bağımlı olan kişinin kendisini etkilenmez. Bağımlı kişilerin kullandıkları zehirden, bu kişilerin başta ailesi olmak üzere yakın çevresi, tüm sevdikleri hatta üyesi olduğu toplum etkilenir. Toplumdaki suç oranlarında bağımlılığın etkisi hafife alınamayacak kadar büyüktür. Bu kadar ciddi sorunlara yol açan bir problemin üstesinden nasıl gelebiliriz? Tüm bu zararlı maddeleri insan iradesi karşısında nasıl mağlup edebiliriz? Öncelikle bu maddeleri kullanan kişilere psikolojik destek vermeli ve mümkünse bağımlı hâle gelmeden bu kişileri bu maddelerden uzaklaştırmalıyız. Suçlama, aşağılama, yargılama gibi tutumlar bağımlı bireyi içinde bulunduğu karanlık çukura daha çok gömecektir. Bağımlılıktan korunmak için eğitim kurumlarına, sağlık kuruluşlarına, devletin çeşitli birimlerine büyük roller düşmektedir. Eğitim kurumları bireyleri bağımlılık hususunda bilinçlendirmeli, sağlık kurumları bağımlı bireylere ve bu bireylerin ailelerine destek vermeli, devlet bağımlılığın önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapmalıdır.

Unutmamalıyız ki bağımlılık sadece bireyin değil, toplumun da sorunudur. Bağımlı bireylerden oluşan toplumlar huzurlu ve mutlu olamaz. Çünkü birey karanlığa gömüldükçe toplum karanlığa gömülür, birey aydınlığa çıktıkça toplum aydınlığa çıkar. Sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir toplum demektir.
0 Yorum