İletişim Formu

Ormanları Korumak İle İlgili Kompozisyon Örneği


Bu yazımızda dünyamızın ciğerleri diye tabir edilen ormanlar ile ilgili olarak Ormanları Korumak İle İlgili Kompozisyon Örneği hazırladım. Kompozisyon yazmanın kurallarına dikkat edildi. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belirgin olarak oluşturuldu.

Ormanları Korumak Kompozisyon Örneği

Ormanlar, dünyamızın önemli birer hayat kaynağıdır. Bu yeşil ağaç toplulukları, oksijen üretimi, biyolojik çeşitlilik sağlama, iklim düzenleme ve pek çok canlı türüne ev sahipliği yapma gibi çok önemli ekolojik etkilere sahiptir. Fakat, günümüzde orman yok olması, küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan iklim değişikliği ve plansız kalkınma tehditleriyle ormanlarımız tehdit altındadır. Ormanları korumak, ormanların sayısını artırmak yalnızca doğal dengeyi sürdürmekle kalmaz, aynı zamanda bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmanın da önemli bir alanını  oluşturur.

Ormanların korunması ile , ilk olarak ekosistem dengesinin sağlanması bir dizi ekolojik fırsat içerir. Ağaçların vazifesi, fotosentez yoluyla karbon dioksiti emmek ve oksijeni atmosfere salmaktır. Bu döngü, atmosferdeki karbon miktarını dengeleyerek iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli bir rol oynar. Ormanlar aynı zamanda yağış döngüsüne etki ederek dünyamızdaki su dengesini korur ve sellerin önlenmesine büyük katkı sağlar. Bunlar doğayı düzene soktuğundan insan yaşamı da olumlu etkilenir. Bunların yanında Biyolojik çeşitlilik bakımından ormanlar, pek çok farklı türün birlikte yaşadığı ekosistemlerdir. Ormanlarda yaşayan bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar, birbirleriyle karmaşık bir denge içinde sürekli olarak etkileşimde olurlqr. Bu çeşitlilik, genetik kaynakların korunması, tıbbi araştırmalar için potansiyel kaynaklar ve tarım için tozlaşma hizmetleri gibi bir dizi fayda sağlar.

Son yıllarda küresel ısınmanın artması, insanların bilinçsizlik, orman yangınlarının artması ile ormanlar tahrip olmaktadir. Haberlerde sürekli sel, heyelan gibi afetlerin artmasının temel nedeni bu tahribattır. Doğayı korumak esasında yücanlı yaşamını korumaktır. Can güzel bir dünya için ağaç dikelim, mevcut ağaçları ise gözümüz gibi koruyalım.

Sitemizde farklı konularda farklı kompozisyon örnekleri yer almaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. 

Çocuk ve Uçurtma İle İlgili Kompoziyon Örneği

0 Yorum