İletişim Formu

Kültürel Değerlerimiz İle İlgili Kompozisyon Örneği

Kültürel Değerlerimiz İle İlgili Kompozisyon Örneği 

Kültürel Değerlerimiz İle İlgili Kompozisyon Örneği

Bir milletin maddi ve manevi tüm değerlerine kültür deriz. Kültür milletlerden milletlere farklılık gösterir. Kültürel değerlerimiz dil, tarih, yaşam biçimi, sanat, edebiyat, örf ve adetlerimiz olarak tanımlanabilir. Her milletin kültürel değerleri olduğu gibi biz Türklerin de kültürel değerleri çok zengindir. Farklı coğrafyalarda hüküm sürmemiz, farklı yaşam biçimlerini benimsememiz kültürel değerlerimizin çeşitlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Bir milletin kültürü esasında onun hafızasını oluşturur. Bir milleti yok etmenin en kolay yöntemi ise kültürünü yok etmektir. Son yıllarda ülkemiz maalesef ciddi bir şekilde yabancı kültürlerin etkisi altına girmektedir. Masumca görünen bazı davranışlar kültürel değerlerimiz yok etmekte gelecek nesillerimize kültürel değerlerimizi aktarmada sıkıntı yaşatmaktadır. Örneğin yılbaşında Noel ağacı süslemek çok masumca gelebilir. Lakin unutmamak gerekir ki kültürel değerlerimizde olmayan bir şeyi kültürümüze sokmaya çalışmak kültürümüze zarar vermekten başka bir fayda sağlamaz. Bu ve bunun benzeri birçok örnek sıralayabiliriz. Mesela farkında olmadan günlük konuşmalarımızda birçok yabancı kelime kullanmaktayız. Özellikle İngilizcenin tesir altında kalmaktayız. Dil kültürün en önemli öğelerinden birisidir. Dili yok olan milletler yıkılmaya mahkumdur. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi kültürel değerler bizim kimliğimizi oluşturur. Kültürel değerlerin yok olması demek bizlerin de yok olması demektir. Bu nedenle hepimiz üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmalı, kültürümüzü yaşatmak için faaliyetlerde bulunmalıyız.

Beterin Beteri Var Kompozisyon Örneği1 Yorum